Engineering Summer School (ESS2017)

«Γίνε Φοιτητής για Μια Βδομάδα!»

Στο Καλοκαιρινό Σχολείο Μηχανικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά θα πραγματοποιηθεί φέτος, στο Τμήμα Μηχανικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ο επιτυχημένος θεσμός του Καλοκαιρινού Σχολείου Μηχανικής (Engineering Summer School).

Το σχολείο απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία για μια βδομάδα να αποκομίσουν εμπειρίες φοιτητικής ζωής στους κλάδους της τεχνολογίας και της μηχανικής.

Οι μαθητές θα χωριστούν σε μικρές ομάδες και θα ασχοληθούν με το σχεδιασμό και υλοποίηση εφαρμογών μηχανικής όπως μικρά ρομπότ, μικροεπεξεργαστές, ηλεκτρονικά συστήματα επικοινωνίας, δίκτυα αισθητήρων, συστήματα αυτόματου ελέγχου, φωτοβολταïκά συστήματα, ανεμογεννήτριες, κρεμαστές γέφυρες, κ.α.

Το Καλοκαιρινό Σχολείο Μηχανικής προσφέρεται χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση.

Περισσότερες Πληροφορίες και Δήλωση Συμμετοχής εδώ

Digital Innovation with APIs

The IEEE supports  the following Open Seminar on Current International Technology Trends organized by CCS:

Presentation Title: Digital Innovation with APIs
Speaker: Saad Syed, Google
Date/Time: June 28th 2017 , 17:00-18:30 (16:30-17:00 Welcome Coffee & Registration )
Place: European University Cyprus, Room 208, 2nd, East Block

Free Admission – Registration is required

Open Seminars On Current International Technology Trends Series: Digital Innovation With APIs

APIs are the foundation for many Digital Native applications. Find out how this important capability will allow you to be more agile, build innovative new products/services and leverage the power of collaboration beyond your organization.

Saad Syed is the Regional Lead for Google Edge Southern EMEA. He is responsible for the Apigee API Management solution set in the region. He has worked extensively with many Leading institutions in the region on their Digital Transformation initiatives. Prior to Google Saad was the Regional Leader for Data Center at Cisco Systems for Middle East Turkey Russia and Africa.

Seminar Target Group

 • Innovators
 • Developers
 • Engineers
 • ICT Companies
 • Telecom Companies
 • Banks
 • Insurance Companies
 • Students And Professors

Free Admission – Registration is required
Digital Innovation with APIs -BROCHURE

CyRIC summer internship positions

TDIP (pronounced Too-Deep) is CyRIC’s Summer Internship Programme, aimed to bring students close to cutting-edge technologies and equip them with key employability skills and experience via a hands-on project to boost their CV and portfolio.

Who are you and is it for me?

 • You are a highly-motivated tech-geek or tech-freak who can code or solder (ideally both) and have the foundations in Electronic/Electrical/Computer Engineering or Computer Science (min. 7/10 or equiv.)
 • We are an innovation-driven R&D company running multi-million EU and local applied research and innovation programmes and a pipeline of disruptive products under development.
 • We offer our team’s expertise at CyRIC (www.cyric.eu) and facilities at CyRIC’s Gravity Incubator (www.gravity.ventures) to few high-calibre students looking for a summer internship.
 • You will receive one-to-one mentoring and guidance to design and implement a proof-of-concept project of mutual interest to boost your CV and portfolio.

Choose your arena and weapon

  • Internet of Things Arena
   • Libelium Waspmote (Wireless, sensors, IoT)
   • Metawear Metamotion (Data analysis, sports applications)
   • Akolyt,Navdy (OBDII, car interfaces and driver assistance)
   • Particle Electron (IoT, sensors)
   • Kinoma Create (JavaScript powered hardware kit, IoT)
   • DJI Drone (remote sensing and survey)
  • Wellbeing and Wearables Arena
   • Open BCI (Brain Computer Interface, EEG)
   • Empatica E4 Wristband (vital signal monitoring, wellbeing applications)
   • SCiO Molecular Sensor (spectroscopic applications)
  • Educational Technologies Arena
   • Sphero 2 (mobile computing robot)
   • Ultimaker 3D printer (3D printing in schools)
   • Engino robotic platform ERP (educational applications)

Internship Format:

 • Allowance: Travel expenses covered
 • Incentives: Exceptional performance bonus (cash award up to 500EUR or gadget of your choice)
 • Duration: 6-10 weeks (depending on project and availability)
 • Working hours: Full-time flexible with teleworking possible
 • Internships available: 1-2 per area (Total 5)

How to apply?
Select an area and one or maximum two technologies/gadgets from list above, write a 1-page maximum motivation letter outlining an application or project you would like to investigate during your internship and send this in Greek or English with your CV and transcript to antonish@cyric.eu (cc: info@cyric.eu)

Application deadline:  31stMay 2017
Selection notification:  1st – 4th June 2017
Earliest starting date: 5thJune 2017
Latest starting date: 19th June 2017

[PDF]: CyRIC_TDIP-InternshipPosition

IEEE International Energy Conference (ENERGYCON) 2018

ENERGYCON 2018 is the 5th IEEE International Energy Conference and will be held between 3-7 June 2018 at Limassol. It is organized by the IEEE Cyprus Section, the IEEE PES Cyprus Chapter, and the KIOS Research and Innovation Center of Excellence of the University of Cyprus, in partnership with IEEE Region 8.

ENERGYCON covers a broad range of electric power and energy systems topics and is open to contributions that are related to the theme “Towards Self-healing, Resilient and Green Electric Power and Energy Systems”.

ENERGYCON aims to attract scientists, professional engineers and engineering students from all over the world and give them the opportunity to present and publish their work, discuss, exchange ideas and knowledge as well as network for future collaborations. Accepted and presented papers will be published in the conference proceedings and appear in the IEEE Xplore Digital Library.

Important Dates
Paper Submission: 15 October 2017
Tutorials/Special Sessions proposals: 1 October 2017
Notification of Acceptance: 15 February 2018
Camera-Ready Papers: 01 April 2018

Website: http://www.energycon2018.org/
PDF Announcement: ENERGYCON 2018_Call for papers

PHOEBE summer internship positions through the IEEE Action for Industry

THE COMPANY

PHOEBE Research and Innovation Ltd has been established in 2016 in Nicosia (Strovolos) and is already very active and efficient, based on the long experience of its founders. The company creates innovative solutions for energy-efficient systems’ monitoring, control and optimization, exploiting state-of-the-art research outcomes within industrial applications.

Who we are: We are a company that builds innovative products and web services for the international market.
Who you are: You are a passionate programmer who loves exploring new concepts. You also love Python!
Why us? Build innovative solutions, expand your programming skills and be trained by an experienced team!

DESCRIPTION

 • Collaborate with our team, to build innovative software for the international market.
 • Cultivate your passion for programming and your love for Python, using frameworks (such as Django) for web services.
 • Opportunity to learn and work on different levels of the web development stack (back-end and front-end, e.g. using ReactJS and AngularJS)
 • Gain experience in developing RESTful API.
 • Contribute in our team’s knowledge-sharing environment.

QUALIFICATIONS

 • No prior experience necessary, however being active within open source software communities, programming competitions (such as IEEEXtreme) and projects, or sending us examples of your projects, are pluses.
 • Applicants should be members of IEEE. To join IEEE click here.

EMPLOYMENT TERMS

Period: 3-month internship (with the Opportunity to extend to a full-time contract for a one-year period)
Payment: €1,000-1,250 per month (gross), depending on qualifications

HOW TO APPLY

Please, contact us at jobs@phoebeinnovations.com and send us your CV, describing your background and qualifications, past projects, etc.

Application Deadline: 15 June 2017

[pdf]: PHOEBE_IEEE-InternshipPositions

4W4U summer internship positions through the IEEE Action for Industry

THE COMPANY

4W4U is a newly founded ICT start up that will develop applications to disseminate information to local and international tourists.  4W4U will create mobile applications for iOS and Android devices with quality, performance and end user experience in mind.

DESCRIPTION

Our team will provide you the opportunity to learn about iOS / Android / Databases and build complete front end to back end solutions. You will have the chance to learn by performing practical work on internal projects and to create your own project during the summer.

We are looking for software engineering interns for the summer of 2017.
1.    Software engineer(s) to collect and process data, to develop databases and web pages for the needs of the applications.
2.    Software engineer(s) to develop mobile application for iOS and Android devices, and the API for the communication between the application, the web pages and the database.

QUALIFICATIONS

 • Graduates or students who have completed at least the second year in their studies in Computer Science, Electrical Engineering, or a related field.
 • Applicants should be members of IEEE. To join IEEE click here.

SKILL REQUIREMENTS

 1. Software engineer(s) for data collection, database and web pages

Required skills

 • Proficiency or at least good working knowledge of relational DBMS and SQL.
 • Knowledge of the general database architectures, trends, and emerging technologies.
 • Fluency in English.
 1. Software engineer(s) for mobile application and API

Required skills

 • Proficiency in at least one programming language or technology including, but not limited, to Swift, Objective-C, JAVA, C/C++, Python, Javascript, PHP.
 • Knowledge of the general mobile landscape, architectures, trends, and emerging technologies.
 • Fluency in English.

Mindset / Personality for both positions

 • Eager to learn
 • Highly driven and resourceful
 • Strong ability to collaborate
 • Ability to take on challenges
 • Excellent communication skills (verbal and written)
 • Detail-oriented

EMPLOYMENT TERMS

Period: 1/7/2017 – 31/8/2017 (9:00 – 16:00).
Remuneration will be based on qualifications and previous related work experience

HOW TO APPLY

Interested candidates should send their curriculum vitae (CV) via e-mail to m.s.antoniou@cytanet.com.cy with subject “Summer Internships 2017”.

Application Deadline: 31 May 2017

[pdf]: 4W4U_IEEE-InternshipPositions

SignalGeneriX summer internship positions through the IEEE Action for Industry

THE COMPANY

SignalGeneriX is creatively using its expertise in Digital Signal Processing and Communications to develop state-of-the-art solutions and to add value to its clients’ products and processes through the development of strong Intellectual Property. The company offers a complete set of services ranging from definition of requirements, system design, algorithmic design, hardware design and fabrication to prototype development, field deployment, testing and evaluation. The company’s ultra-low-powered hardware, novel smart antenna components and other DSP intellectual property products are incorporated in systems and processes for modern high-tech industries such as the Communication, Medical, Health, Security, Military and Environmental Monitoring as well as more traditional industries such as Agriculture and Farming. (www.signalgenerix.com)

DESCRIPTION

We have several commercial and R&D oriented projects related to communication systems. Those projects are linked with European projects calls and industry. The successful candidates are typically assigned a small project depending on the experience, time and preferences. The projects can be individual or team based. The projects can include software and/or hardware development. We advise the candidates to take a look on our website given above. Please note that we give priority to the final year students.

QUALIFICATIONS

 • Graduates or students in Electrical Engineering, Computer Engineering, Computer Science, or other related field.
 • Applicants should be members of IEEE. To join IEEE click here.

SKILL REQUIREMENTS

 • Knowledge in communication systems
 • Embedded coding
 • Hands-on experience in electronics and electrical systems
 • Software development in C#
 • Software development in C/C++
 • Electronics circuit design
 • Electronic printed circuit board design
 • Electronics circuit debugging
 • Hardware and software design and prototyping

EMPLOYMENT TERMS

Period: Summer 2017 (June, July, August)
Salary: unpaid
Vacancies: 3 (depending on availability at the time the interest is expressed)

More info:
Email: info@signalgenerix.com
Tel: 25870072

LOCATION

23C Gregory Afxentiou str.
Limassol, 4011 Cyprus (distance work is also an option)

HOW TO APPLY

Interested candidates should submit curriculum vitae (CV) via e-mail to Mr. Konstantinos Michail at k.michail@signalgenerix.com.

Application Deadline: 24 May 2017

[pdf]: SignalGenerix_IEEE-InternshipPositions

XM summer internship positions through the IEEE Action for Industry

by gmichael

Opportunities – 6 Weeks

IT Professionals

Reference Number: IEEE2017

With over 1,000,000 clients since it was founded in 2009, XM has grown to a large and well established international investment firm and has become a true industry leader. With a workforce of more than 300 people, XM is now offering internship opportunities within its IT team!

As the corporate reputation of XM is built on customer loyalty, our mission is to ensure a secure and advanced trading environment for clients at all times. To achieve this, we hire highly talented professionals, who share our work morale and enthusiasm for success that made XM to what it is today.

Do you feel you have what it takes to be one of us? Our summer internships may just be the perfect opportunity for you to get a taste of this dynamic business. Join us, learn from us develop your skills with us and experience how you can rise to real challenges that shape your future. You may even take a great step forward and gain an opportunity to stay with us full time!

Your Benefits:

 • Enter a dynamic organisation where evolution is part of the every day
 • Team up with high calibre, talented and passionate people from all over the world
 • Work in a highly collaborative and intellectually stimulating environment
 • Enjoy a full range of coaching, training and development

Main Requirements:

 • Final year students in Computer Science, Engineering or any other relevant degree (first or upper second class honours)
 • Very good working knowledge of Java / C++ / C# or PHP
 • Proactive, sharp and efficient
 • Excellent teamworking skills
 • Excellent written and verbal skills in English
 • EU Nationality

Salary: € 600 for 6 weeks
Working hours: 09:00 – 13:00 & 14:00 – 18:00
Location: Limassol, Cyprus

Apply now!

Send your CV and academic transcripts to careers@xm.com, quoting the above job reference number by Friday, 12th May 2017.

[pdf]: XM-InternshipPositions

Industrial IoT Quest

by gmichael

IEEE Region 8 in collaboration with GE Europe is hosting an Industrial IoT Quest, which is essentially a 1-month online competition taking place on a cloud-based platform open to all members in our Region. The winners of this competition will have the chance to make their own company and create new apps. Everybody that is taking part in this competition will receive training and valuable experience, so everybody will be a winner. This is another small step towards getting IEEE closer to industry.

More info: http://iiotquest.bemyapp.com/