Διαδραστικό Εργαστήρι: Πως να δημιουργήσεις την δική σου επιχείρηση – 27/4/13

by Jake T.

Συνημμένα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το Διαδραστικό Εργαστήρι του Γραφείου Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Κύπρου με θέμα: Πως να δημιουργήσεις την δική σου επιχείρηση

https://www.dropbox.com/s/q21x2wdowdwe8lu/youth%20in%20action.jpg

Startup in Europe; Stay in Europe

by Jake T.

Web entrepreneurs worldwide have an enormous impact on society. Using innovative technologies and platforms they build products, create services and develop a multitude of solutions which improve and enrich our professional and private lives on a daily basis.

Here are our commitments & some of our achievements so far

Celebrating web entrepreneurs

Europe’s web entrepreneurs are at the cutting edge of the EU’s digital economy and economic recovery. And we need to celebrate them and ensure that their ideas can start in Europe, and stay in Europe.
1.Leaders Club: guidance and inspiration for the European web entrepreneurs
2.Europioneers: Tech Entrepreneurs of the Year
3.Tech All Stars: best startups from accelerators and web camp competitions across Europe
4.Informing Member States about training and education needs of Web Entrepreneurs (DK Presidency High Level Conference. Session on turning online start-ups into global players)
5.Dialogue amongst Web Developers, Social Networks, EC services and Data Protection Authorities about data protection and access to big data for apps development. We facilitated the interaction between the EU social networks founders and DG JUST
6.workshops and Communities on Web Entrepreneurship and Social Media
7.Major problems of the Web Entrepreneurs in Europe. Video presented at the Informal Competitiveness Council of July 2012 within CY Presidency

Mapping the ecosystem
8.Elaborating a strategy for the Web Entrepreneurs by using Crowd Sourcing Tools (OpenIdeo)
9.Study on EU web economy & enlarging the Web stakeholders (OPUS study)
10.Launch of a new Study on the App Economy in Europe
11.Social Business: Assessment of the Benefits of Social Networks for Organisations
12.Consultation on Horizon 2020 Innovation and Financing aspects impacting Web Entrepreneurs
13.Report on How the European Commission can Support Web Entrepreneurship in Europe

Promoting the community

We have helped bring together diverse elements of this community where networking is key.
14.Neelie Kroes Startup Europe Tour
15.Network of EU Accelerators
16.Network of EU Investors active in Tech Startups
17.Network of EU Social Networks CEOs
18.Network of EU Crowdfunding Platforms

… and here’s some of the things our friends are doing
1.Campus Party Europe: The biggest technology festival in the world for the youngsters who might become Web Entrepreneurs
2.Startup Europe Partnership: The Startup Europe Partnership (SEP) aims at creating a european startup identity and network for startups, providing communities all around Europe with resources, services and information to help them grow
3.Startup Europe Center of Excellence: The aim is to establish a new Entrepreneurship Indicator in an effort to provide startups with thought leadership and research insights

If your company wants to support the Startup Europe initiative please follow the instructions in the official announcement.

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/startup-europe-start-europe-stay-europe

EN’s March Networking Meeting Slides and Video

Dear EN members,

Please find the slides of our March Networking Meeting under the subject “Local resources that support start-upers” in this link: https://www.dropbox.com/sh/dgt84oi92yz5xxg/YGTyeOYCFC.

You can also watch the video of the meeting by clicking here: https://www.youtube.com/user/encyprus?feature=mhee

Please comment underneath if you are aware of any other information regarding our meeting’s subject I didn’t include in my presentation.

Please note that we are going to have a Networking Meeting again two months from now.

Until then, vote for the best day / hour for our live webinar:
http://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=4770026&type=member&item=223742362&qid=bfe9f0a1-3317-4bba-9bf5-547d3ae9c3cb&trk=group_most_recent_rich-0-b-ttl&goback=%2Egmr_4770026%2Egfl_4770026%2Egmr_4770026

and for the best subject of interest for the live webinar: http://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=4770026&type=member&item=223742864&qid=bfe9f0a1-3317-4bba-9bf5-547d3ae9c3cb&trk=group_most_recent_rich-0-b-ttl&goback=%2Egmr_4770026%2Egfl_4770026%2Egmr_4770026

so that we can arrange it sometime during April.

Moreover, answer for the following polls:

On what weekdays do you prefer ΕΝ’s talks / meetings to take place?
http://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=4770026&type=member&item=206310248&qid=fe3b7ba6-ee28-410c-8cb9-66e40961d8f3&trk=group_featured_list-0-b-ttl&goback=%2Egmr_4770026%2Egfl_4770026

Which hours are more convenient to you for our meetings to begin?
http://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=4770026&type=member&item=208482433&qid=fe3b7ba6-ee28-410c-8cb9-66e40961d8f3&trk=group_featured_list-0-b-ttl&goback=%2Egmr_4770026%2Egfl_4770026

What is your relationship to entrepreneurship?
http://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=4770026&type=member&item=205903884&qid=fe3b7ba6-ee28-410c-8cb9-66e40961d8f3&trk=group_featured_list-0-b-ttl&goback=%2Egmr_4770026%2Egfl_4770026

From which IEEE designated fields do you come from, based on your education or professional experience?
http://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=4770026&type=member&item=208482895&qid=fe3b7ba6-ee28-410c-8cb9-66e40961d8f3&trk=group_featured_list-0-b-ttl&goback=%2Egmr_4770026%2Egfl_4770026

or:

http://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=4770026&type=member&item=208483633&qid=fe3b7ba6-ee28-410c-8cb9-66e40961d8f3&trk=group_featured_list-0-b-ttl&goback=%2Egmr_4770026%2Egfl_4770026

Finally, you can find the detailed objectives of IEEE Cyprus Entrepreneurs Network (EN) here: http://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=4770026&type=member&item=207685883&qid=dd9522db-1f10-47b5-a09d-b1f386026d87&trk=group_featured_list-0-b-ttl&goback=%2Egmr_4770026%2Egfl_4770026

Best regards,
Anastasia Georgouli
EN’s Chair

Πώς μια επιχείρηση μπορεί να γίνει πιο φιλική στο περιβάλλον με οικονομικό όφελος;

by Jake T.
Οι επιχειρήσεις στις μέρες μας αναπροσαρμόζουν τα πλάνα τους και πολλές αναγκάζονται να παλεύουν για να επιβιώσουν μέσα στις δύσκολες συνθήκες της αγοράς, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί από τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση. Το να γίνουν πιο φιλικές απέναντι στο περιβάλλον θα ήταν ίσως η τελευταία τους έγνοια. Μήπως όμως θα μπορούσαν με κάποιο τρόπο να πετύχουν να μειώσουν τις δυσμενείς επιδράσεις τους στο περιβάλλον χωρίς οποιοδήποτε επιπρόσθετο κόστος αλλά αντίθετα να αυξήσουν την παραγωγικότητα τους και επομένως και την κερδοφορία τους; Την απάντηση στο ερώτημα αυτό έρχεται ακριβώς να δώσει το νέο διεθνές πρότυπο CYS EN ISO 14051:2011, Environmental Μanagement – Material Flow Cost Accounting – General Framework (Περιβαλλοντική Διαχείριση – Λογιστική Δαπανών Ροής Υλικών – Γενικό Πλαίσιο). Όπως αποδεικνύεται μέσα από πραγματικά παραδείγματα που αναλύονται στο πρότυπο, πολλές επιχειρήσεις έχουν εσφαλμένη εικόνα και χωρίς επαρκείς λεπτομέρειες ως προς το πραγματικό κόστος που προέρχεται από τις απώλειες των υλικών που χρησιμοποιούν. Αυτό συμβαίνει επειδή τα στοιχεία αυτά και οι συνεπακόλουθες δαπάνες είναι συχνά δύσκολο να εξαχθούν μέσα από τις συμβατικές πληροφορίες, τη λογιστική και τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Βασική επιδίωξη του πρότυπου είναι να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν ποιές είναι οι περιβαλλοντικές και ποιές οι οικονομικές συνέπειες που προκύπτουν από τις πρακτικές που εφαρμόζουν στη χρήση των υλικών τους αλλά και της ενέργειας που καταναλώνουν.

Το πρότυπο καθιερώνει μια μέθοδο για την εξαγωγή και την επεξεργασία των κατάλληλων πληροφοριών, τη Λογιστική Δαπανών Ροής Υλικών (MFCA = Material Flow Cost Accounting) όπως αποκαλείται. Η μέθοδος MFCA μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια επιχείρηση για να εντοπιστούν και να προσδιοριστούν οι ποσότητες της ροής των εισερχομένων και εξερχομένων υλικών καθώς και οι ποσότητες των αποθεμάτων. Με τον τρόπο αυτό η μέθοδος από τη μια βοηθά να αναγνωριστούν οι πρακτικές χρήσης/επεξεργασίας των υλικών και της ενέργειας που καταναλώνεται, και από την άλλη να γίνουν πλήρως κατανοητές ως προς τα φυσικά τους μεγέθη (π.χ. μάζα, όγκο) και ως προς τις δαπάνες που προϋποθέτουν. Οι πληροφορίες που προκύπτουν είναι τόσο σαφείς και ακριβείς που υποβοηθούν τα διευθυντικά στελέχη της επιχείρησης να προσδιορίσουν ευκολότερα τη δυνατότητα για αλλαγές στις πρακτικές, μέσω των οποίων μπορούν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που υπάρχουν για περιβαλλοντικές και οικονομικές βελτιώσεις. Έτσι μια επιχείρηση εφαρμόζοντας τη μέθοδο MFCA πετυχαίνει πολύ πιο αποτελεσματικά απ’ ότι μέσω συμβατικών μέσων

  • να βελτιώνει τις πρακτικές στη χρήση των υλικών και στην κατανάλωση της ενέργειας κάνοντας τις πιο αποδοτικές,
  • να χρησιμοποιεί λιγότερα υλικά ή/και να μειώνει τις απώλειες στα υλικά,
  • να μειώνει τις δυσμενείς περιβαλλοντικές επιδράσεις, και
  • να μειώνει τις σχετικές δαπάνες.

Δηλαδή σε τελική ανάλυση, πέρα από τη δυνατότητα που έχει η επιχείρηση να βελτιώσει τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις και να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη, το σημαντικότερο όφελος που αποκομίζει είναι το ότι μπορεί να πάρει οικονομικές ανάσες, ακόμα και να αυξήσει την κερδοφορία της.

Η μέθοδος MFCA μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις επιχειρήσεις που κάνουν χρήση υλικών και ενέργειας, ανεξάρτητα από τον τομέα δραστηριότητας και τα προϊόντα τους, είτε αυτές ασχολούνται  με εξαγωγές, είτε με κατασκευές, είτε με υπηρεσίες. Αυτό ισχύει για επιχειρήσεις τόσο στις αναπτυσσόμενες οικονομίες όσο και στις βιομηχανικές χώρες, χωρίς να έχει σημασία το μέγεθος, η δομή, η γεωγραφική τους θέση, ή αν εφαρμόζουν περιβαλλοντικά συστήματα διαχείρισης.
Το CYS EN ISO 14051 εκπονήθηκε από τη Διεθνή Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 207, Environmental Management (Περιβαλλοντική Διαχείριση). Περιλαμβάνει τη σχετική ορολογία, τις αρχές, τα θεμελιώδη στοιχεία και τα βήματα εφαρμογής της μεθόδου MFCA. Μέσα από τα παραδείγματα που αναλύονται στο πρότυπο για διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας (π.χ. εργοστάσιο κατασκευής επίπλων, βιομηχανία επεξεργασίας φιστικιών , βιομηχανία φαρμάκων, εργοστάσιο παραγωγής καφέ) κάποιος μπορεί να κατανοήσει καλύτερα την εφαρμογή της μεθόδου MFCA αλλά και να επιβεβαιώσει τα οφέλη που είναι δυνατό να προκύψουν με τη μετέπειτα λήψη των κατάλληλων βελτιωτικών μέτρων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση πολυεθνικής εταιρείας κατασκευής φακών για φωτογραφικές μηχανές. Με την εφαρμογή της MFCA και προς μεγάλη έκπληξη της διεύθυνσης της εταιρείας διαπιστώθηκε ότι η διαδικασία παραγωγής των φακών δεν ήταν κατά 99% αποδοτική, όπως υπολογιζόταν μέχρι τότε με το συνηθισμένο τρόπο μέτρησης της παραγωγής, αφού τελικά αποδείχθηκε ότι το κόστος απώλειας υλικού έφθανε το 32% περίπου του κόστους παραγωγής! Η εταιρεία σε συνεργασία με τον προμηθευτή του γυαλιού (= πρώτη ύλη), τροποποίησαν τη μορφή του προμηθευόμενου γυαλιού έτσι ώστε να είναι πιο κοντά στο τελικό σχήμα του φακού. Η  διορθωτική αυτή ενέργεια είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση κατά 80% της απώλειας υλικού! Συνεπώς ο προμηθευτής χρειαζόταν πλέον πολύ λιγότερο γυαλί ενώ παράλληλα η ποσότητα άχρηστου υλικού και αποβλήτων, κατά την επεξεργασία του γυαλιού από τον προμηθευτή και κατά την κατασκευή του τελικού προϊόντος από την εταιρεία, μειώθηκε δραματικά. Τα περιβαλλοντικά οφέλη από τη μειωμένη χρήση πρώτης ύλης και τη μειωμένη παραγωγή αποβλήτων συνοδεύτηκαν από σημαντικές μειώσεις δαπανών που αφορούσαν το υλικό, την ενέργεια και τη διαχείριση των αποβλήτων και για τις δύο επιχειρήσεις. Αξιοσημείωτο ήταν το συνολικό οικονομικό όφελος για την εταιρεία, μετά και την εφαρμογή της μεθόδου σε 20 εργοστάσια της παγκοσμίως, το οποίο ανήλθε στα € 8,5 εκατομμύρια.
Η μέθοδος MFCA έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετήσει πρώτιστα τις ανάγκες μιας απλής επιχείρησης. Εντούτοις, όπως φαίνεται και στο πιο πάνω παράδειγμα, μπορεί να εφαρμοστεί και σε περισσότερες επιχειρήσεις μέσα σε μια αλυσίδα εφοδιασμού, όπου είναι δυνατό να τις βοηθήσει να αναπτύξουν μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση ως προς την αποδοτικότερη χρήση των υλικών και της ενέργειας. Η εκτεταμένη αυτή εφαρμογή της μεθόδου, μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ευεργετική επειδή η παραγωγή αποβλήτων σε μια επιχείρηση συχνά εξαρτάται από τη φύση ή την ποιότητα των υλικών που παρέχονται από κάποιο προμηθευτή, ή την προδιαγραφή του προϊόντος που απαιτείται από κάποιο πελάτη.
Λεπτομερείς διαδικασίες υπολογισμού ή πληροφορίες που αφορούν τεχνικές βελτίωσης των υλικών ή της ενεργειακής αποδοτικότητας είναι εκτός του πεδίου του CYS EN ISO 14051. Επιπρόσθετα το πρότυπο δεν είναι πιστοποιήσιμο, δηλαδή δεν προορίζεται με σκοπό την πιστοποίηση της επιχείρησης που επιθυμεί να το εφαρμόσει.
Σε περίπτωση ενδιαφέροντος κάποιος μπορεί να μελετήσει το πρότυπο χωρίς οποιαδήποτε χρηματική επιβάρυνση ή και να το αγοράσει από το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS). Η αγορά του προτύπου μπορεί επίσης να γίνει πολύ εύκολα σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της υπηρεσίας e-sales στην ιστοσελίδα του CYS (www.cys.org.cy).
* Ο Γιάννης Βασιάδης είναι  Μηχανολόγος Μηχανικός και εργάζεται ως Λειτουργός Τυποποίησης στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS)

EN’s March Networking Meeting

You are invited to EN’s next Networking Meeting which is going to take place on March 26, 6pm in the Room B210, building XOD02, New Campus, University of Cyprus. EN’s monthly meetings intend to bring together IEEE members and   other professionals (non-members   working in an IEEE designated field – Engineering, Computer Sciences and   Information Technology, Physical Sciences, Biological and Medical Sciences,   Mathematics, Technical Communications, Education, Management, Law and Policy)   in Cyprus who are interested in entrepreneurship from which possible   cooperation and startups may come up. EN’s goal is triggering of entrepreneurship   in IEEE designated fields in Cyprus especially within the current financial   crisis which increases unemployment. Professionals who by education or   experience give evidence of competence in an IEEE designated field as   mentioned above are encouraged to participate in the Entrepreneurs Network and join IEEE.

The basic subject of discussion   for our next meeting is “Local resources that support   StartUpers”.  Please, do your homework and bring your relevant information and ideas!

The location of the meeting can be found in point 20 of the following map: http://ucy.ac.cy/data/mainportal/Maps/UCY_blds_GREEK_2012.11.30SM.pdf and in more detail in this map:http://ucy.ac.cy/data/mainportal/Maps/New%20Campus/110217MPNGr.pdf.

For a more detailed plan to access the building, click here: https://www.dropbox.com/s/b8nop37vs6puwee/Instructions%20for%20access%20to%20XOD02.docx

Best regards,

Anastasia Georgouli

Announcement from IEEE Cyprus Entrepreneurs Network (EN) about live webinar

Dear EN members,

We are going to have a very interesting webinar presented by Mr Brian Gibson, the Managing Director at StepInto Group Internet Marketing who is accredited by the Cyprus HRD Governmental department (for reference see www.stepintointernetmarketing.com).

Mr Gibson will present us a live webinar (Internet based training or presentation) to show how a website can get to page number one in Google search, which is becoming harder these days. He will actually make a website live page #1 in Google during his presentation in order to show that it can be done. Delegates can see, take part in, and respond to the online meeting from their home or workplace. In order to find the best day / hour for most of our members we created a poll in the following link, so please answer it (http://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=4770026&type=member&item=223742362&qid=bfe9f0a1-3317-4bba-9bf5-547d3ae9c3cb&trk=group_most_recent_rich-0-b-ttl&goback=%2Egmr_4770026%2Egfl_4770026%2Egmr_4770026). Also, to determine the best subject of interest we would like you to answer the next poll: http://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=4770026&type=member&item=223742864&qid=bfe9f0a1-3317-4bba-9bf5-547d3ae9c3cb&trk=group_most_recent_rich-0-b-ttl&goback=%2Egmr_4770026%2Egfl_4770026%2Egmr_4770026.

The webinar will last for over 45-60 minutes, so the instructor cannot go into every website. But if you send him your details he can pre-open your website for fast reference. Each delegate that attends the webinar will receive a free of charge website analysis to see the areas that might need improvement. You can find the profile and contact details of Mr Gibson in this link: uk.linkedin.com/in/briangibson1.

Best regards,

Anastasia Georgouli

EN’s Chair

EN’s February Meeting Slides and Video

Dear EN members,
I would like to say a big thanks to Mr Nicos Paschali for his extraordinary talk yesterday under the subject “Entrepreneurial Thinking”. I would like also to thank the participants in the meeting for their presence and participation in the discussion.
I hope that in our future meetings there is going to be a greater attendance of EN members.
I attach you the slides from Mr Paschali’s talk. You can also watch the video from the discussion that followed the talk in the following link: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZDokkfrEElo
The EN members who participated in our February meeting were: Anastasia Charitou – Self-employed in the Health, Wellness and Fitness sector Demetris Galatopoullos – Computer Engineer / Software Engineering and Architecture Efrem Panagiotou – Computer Engineer, IT Support Technician (seeking job opportunity in Nicosia) Nicolas Nicolaou – ELECTRICAL ENGINEER at MA-STRO ENGINEERING LTD Charalambos Makris – Computer & Wireless Systems Engineer George Milis – Integration of technology with society – Experienced Consultant
Please, give your suggestions for the subjects of our monthly talks commenting in the following discussion:  http://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=4770026&type=member&item=206273868&qid=ec7760cf-8e67-4851-b771-bc1fef84736d&trk=group_most_recent_rich-mc-rr-ttl&goback=%2Egmr_4770026
Also, answer for the following polls:
On what weekdays do you prefer ΕΝ’s talks / meetings to take place? http://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=4770026&type=member&item=206310248&qid=fe3b7ba6-ee28-410c-8cb9-66e40961d8f3&trk=group_featured_list-0-b-ttl&goback=%2Egmr_4770026%2Egfl_4770026
Which hours are more convenient to you for our meetings to begin? http://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=4770026&type=member&item=208482433&qid=fe3b7ba6-ee28-410c-8cb9-66e40961d8f3&trk=group_featured_list-0-b-ttl&goback=%2Egmr_4770026%2Egfl_4770026
What is your relationship to entrepreneurship? http://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=4770026&type=member&item=205903884&qid=fe3b7ba6-ee28-410c-8cb9-66e40961d8f3&trk=group_featured_list-0-b-ttl&goback=%2Egmr_4770026%2Egfl_4770026
From which IEEE designated fields do you come from, based on your education or professional experience? http://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=4770026&type=member&item=208482895&qid=fe3b7ba6-ee28-410c-8cb9-66e40961d8f3&trk=group_featured_list-0-b-ttl&goback=%2Egmr_4770026%2Egfl_4770026
or:
http://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=4770026&type=member&item=208483633&qid=fe3b7ba6-ee28-410c-8cb9-66e40961d8f3&trk=group_featured_list-0-b-ttl&goback=%2Egmr_4770026%2Egfl_4770026
Finally, you can find the detailed objectives of IEEE Cyprus Entrepreneurs Network (EN) here: http://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=4770026&type=member&item=207685883&qid=dd9522db-1f10-47b5-a09d-b1f386026d87&trk=group_featured_list-0-b-ttl&goback=%2Egmr_4770026%2Egfl_4770026
Best regards, Anastasia Georgouli EN’s Chair

Presentation of EN’s main objectives

by Jake T.
Presentation of EN’s main objectives

The Entrepreneurs Network’s main objectives are the following:

1. Networking between IEEE members and other professionals (non-members working in an IEEE designated field as mentioned above) in Cyprus who are interested in entrepreneurship from which possible cooperation and startups may come up. Monthly meetings will take place in the presence of the Entrepreneurs Network Executive Committee (Chair, Vice Chairperson, Secretary and Program Director) and any other IEEE members or non-members concerned in the Network’s goals and interests.

2. Triggering of entrepreneurship in IEEE designated fields in Cyprus especially within the current financial crisis which increases unemployment. Professionals who by education or experience give evidence of competence in an IEEE designated field (Engineering, Computer Sciences and Information Technology, Physical Sciences, Biological and Medical Sciences, Mathematics, Technical Communications, Education, Management, Law and Policy) will be encouraged to participate in the Entrepreneurs Network and join IEEE.

3. Arrangement of talks by entrepreneurship related experts, such as accountants, lawyers, angels, local SBA representatives, bankers, experts in Business Finance, marketing professionals, insurance experts, and industry leaders.

4. Organization of workshops or days of training in such topics as financing alternatives, protecting intellectual property, selling our business plan, project management and personal leadership style for success. Additional ideas for the workshops are welcome and will be discussed in our meetings.

5. Support of entrepreneurs / future entrepreneurs and help them both to meliorate their business plans and get in touch with angels and investors.

6. Hold face to face year round TechMatch event. TechMatch is a tool that helps member entrepreneurs conduct self-evaluations on their business plans, submit their business plans for review by other experienced entrepreneur members and to visibility by potential investors. As the IEEE Cyprus Entrepreneurs Network we are going to support entrepreneurs who have participated in the TechMatch event by assigning mentors, connecting the entrepreneur with local resources for further help, selecting the best plans in a competition and giving awards or advertising the plans in operating unit publications.

7. The goal of TechMatch is to support entrepreneur members in moving toward success and that is what the Entrepreneurs Network Executive Committee (EN’s EXCOM) will undertake. After the actual TechMatch event is over we will provide ongoing support to entrepreneurs who have expressed interest. This could be in the form of assigned mentors for those entrepreneurs that express interest. The lead of the Review team together with EN’s EXCOM will take the responsibility for any handoff or continuity of support as expressed by the entrepreneur and assure there is direct communication with each entrepreneur according to their needs and expectations for their further development.

IEEE Cyprus Entrepreneurs Network

by Jake T.

IEEE Cyprus Entrepreneurs Network (EN) is a volunteer based effort to gather all Electrical and Computers Engineers in Cyprus as well as other professionals in fields designated by IEEE (Engineering, Computer Sciences and Information Technology, Physical Sciences, Biological and Medical Sciences, Mathematics, Technical Communications, Education, Management, Law and Policy) who are interested in entrepreneurship in order to get networked.

· Cooperation and start-ups may come up by this interaction.
· Monthly talks by entrepreneurship related experts are held.
· Workshops and days of training are organized.
· Continuous support is provided to interested entrepreneurs / future entrepreneurs.
· Year-round TechMatch event is run and awards are given to the best business plans submitted.