Πρακτικό εργαστήριο στη δημιουργία Business Model Canvas με θεματολογία τη Ρομποτική

greek workshop logoΣας προσκαλούμε στη νέα εκδήλωση του Δικτύου Επιχειρηματιών της IEEE στην Κύπρο (EN) που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Νοεμβρίου 2014, ώρα 18:00-21:00, στην αίθουσα 012 του Κτιρίου ΧΩΔ02 στην Πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Κύπρου στην Αγλαντζιά.
18:00 – 18:15: Εισαγωγή από την Αναστασία Γεωργούλη, Πρόεδρο του ΕΝ και Σύμβουλο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό JYA Engineering
18:15 – 18:30: Ομιλία από τον Γιώργο Γεωργίου, Συντονιστή της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ρομποτικής στη Κύπρο, με θέμα «Τάσεις στη ρομποτική σήμερα και ευκαιρίες στον χώρο της ρομποτικής».
18:30 – 19:30: Επεξήγηση του business model canvas από τον Πάρι Θωμά, πιστοποιημένο εκπαιδευτή στη δημιουργία επιχειρηματικών μοντέλων, διαχωρισμός συμμετεχόντων σε ομάδες και υλοποίηση βήμα προς βήμα του business model canvas από κάθε ομάδα υπό την επίβλεψη των Πάρι Θωμά, Γιώργου Γεωργίου και Γιάννη Λαούρη, κοινωνικoύ επιχειρηματία και επιχειρηματία επιχειρήσεων. Οι τρεις ομιλητές, βάσει της πολύχρονης πείρας τους σε θέματα ρομποτικής και επιχειρηματικότητας θα βοηθήσουν τις ομάδες ώστε να δημιουργήσουν ένα ρεαλιστικό επιχειρηματικό μοντέλο για την ιδέα που θα επιλέξουν.
19:30 – 19:45: Διάλειμμα
19:45 – 20:30: Συνέχεια προηγούμενου μέρους
20:30 – 21:00: Παρουσιάσεις ομάδων, σχόλια και κλείσιμο

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα και οι διαθέσιμες θέσεις είναι μόνο 24. Για κρατήσεις πατήστε εδώ μέχρι μία βδομάδα πριν την εκδήλωση.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας: cyprusen@ieee.org ή +357 96343176

 

Practical workshop on Business Model Canvas: Focus in Robotics

english workshop logoYou are invited to the new event organised by the IEEE Cyprus Entrepreneurs Network (EN), which is going to be held on November 28 2014, between 18:00-21:00, at room 012 of building HOD02 (ΧΩΔ02) at the New Campus of University of Cyprus in Aglantzia.

18:00 – 18:15: Introduction by Anastasia Georgouli, Founder & Chair of IEEE Cyprus Entrepreneurs Network (EN) and self-employed Electrical Engineer Consulant at JYA Engineering

18:15 – 18:30: Speech by George Georgiou,Coordinator of European Week of Robotics in Cyprus, under the subject «Trends in robotics nowadays and opportunities in the field of robotics».

18:30 – 19:30: Explanation of the Business Model Canvas from Paris Thomas, Certified Business Model Generation Trainer, splitting of participants into groups and step-by-step implementation of the business model canvas from each group under the supervision of Paris Thomas, George Georgiou and Yiannis Laouris, social and business entrepreneur. The three speakers, based on the many years of experience they have in the field of robotics and entrepreneurship will help the teams to create a realistic business model for the idea that they are going to choose.

19:30 – 19:45: Break

19:45 – 20:30: Previous part continued

The workshop is going to be held in Greek and the available positions are only 24. For reservations click here up to one week before the event.

For more information contact us: cyprusen@ieee.org or

+357 96343176

20:30 – 21:00: Presentations of groups, comments and closing