Εκπαιδευτικό Εργαστήρι για το Πρόγραμμα Horizon 2020 – Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Εκπαιδευτικό Εργαστήρι για το Πρόγραμμα Horizon 2020 – Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Το Δίκτυο Επιχειρηματιών της ΙΕΕΕ στην Κύπρο (IEEE Cyprus Entrepreneurs Network – EN) με αφορμή τον 5ο εορτασμό της Ημέρας της IEEE που πραγματοποιείται κάθε πρώτη Τρίτη του Οκτώβρη, και φέτος έχει ως θέμα «Αξιοποιώντας την Τεχνολογία για ένα Καλύτερο Αύριο» (‘Leveraging Technology for a Better Tomorrow’), διοργανώνει σε συνεργασία με το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, Εκπαιδευτικό Εργαστήρι για Προετοιμασία Πετυχημένων Προτάσεων στη Θεματική Περιοχή Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Προγράμματος για Έρευνα και Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 2020.

Το Eργαστήρι, το οποίο θα έχει διαδραστικό χαρακτήρα, απευθύνεται σε νέους ερευνητές ή / και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στόχος του Εκπαιδευτικού Εργαστηρίου είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις ευκαιρίες που δίδονται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020 και συγκεκριμένα της Θεματικής Περιοχής Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, αναπτύσσοντας πετυχημένες στρατηγικές ετοιμασίας Προτάσεων.

Το Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στις 7 Οκτωβρίου, μεταξύ 10:30 και 13:30, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Omega, στη νέα πτέρυγα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το Πρόγραμμα του Εργαστηρίου έχει ως εξής:

10:15 – 10:30  Προσέλευση
10:30 – 10:40  Χαιρετισμός από τον Λέκτορα Πληροφορικής στο Cyprus College /  European University of Cyprus, κύριο Αθανάσιο Μαϊμάρη
10:40 – 11:00  Εισαγωγή από την Πρόεδρο του Δικτύου Επιχειρηματιών της ΙΕΕΕ στην  Κύπρο, Αναστασία Γεωργούλη, για την ΙΕΕΕ, τον θεσμό της Ημέρας της  ΙΕΕΕ και το Δίκτυο Επιχειρηματιών
11:00 – 11:10   Υπηρεσίες Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας – Εθνικών Σημείων Επαφής για  το Πρόγραμμα Horizon 2020, Λίτσα Κουντουρίδου 
11:10 – 11:40  Το Πρόγραμμα Horizon 2020, Λίνα Τσούμπανου

 • Δομή
 • Μηχανισμοί Χρηματοδότησης
 • Γενικοί Κανόνες Συμμετοχής
 • Διαδικτυακή Πύλη Συμμετεχόντων
11:40 – 12:00  Διάλειμμα για Καφέ
12:00 – 13:00   Ετοιμασία Προτάσεων για τη Θεματική Περιοχή Τεχνολογίες  Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Λίτσα Κουντουρίδου

 • Αναζήτηση Συνεργατών
 • Έντυπα Υποβολής
 • Κατάρτιση Προϋπολογισμού
 • Συμβουλές για Επιτυχημένες Προτάσεις
13:00 – 13:30  Κλείσιμο και Ευκαιρία Δικτύωσης μεταξύ των Συμμετεχόντων

Οι διαθέσιμες θέσεις για συμμετοχή στο εργαστήριο είναι μόνον 25 και η δήλωση συμμετοχής μπορεί να γίνει μέσω αυτού του συνδέσμου: http://bit.ly/1pRQRCO. Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

 

Διοργανωτές

Organisers photo

 Υποστηρικτής – Χορηγός

Sponsors photo

Το Δίκτυο Επιχειρηματιών της ΙΕΕΕ στην Κύπρο (EN) ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2013 και είναι μία εθελοντική προσπάθεια που έχει ως στόχο την ενίσχυση του ενδιαφέροντος γύρω από την επιχειρηματικότητα στην Κύπρο και τη στήριξη ατόμων που ενδιαφέρονται για την επιχειρηματικότητα στο να δικτυωθούν και να βρουν κατάλληλα άτομα για τη δημιουργία της ομάδας τους ώστε να δημιουργήσουν τεχνολογικές νεοφυείς επιχειρήσεις (technology start-ups). Πιο συγκεκριμένα το ΕΝ έχει ως σκοπό να φέρει κοντά τα μέλη της IEEE και άλλους επαγγελματίες (μη μέλη που εργάζονται σε κάποιο από τα πεδία που προωθεί η IEEE – Μηχανική, Πληροφορική και Τεχνολογία Πληροφορίας, Φυσικές Επιστήμες, Βιολογικές και Ιατρικές Επιστήμες, Μαθηματικά, Τεχνικές Επικοινωνίες, Εκπαίδευση, Διοίκηση, Δίκαιο και Πολιτική) ώστε να συνεργαστούν με ηλεκτρολόγους ή ηλεκτρονικούς μηχανικούς στην Κύπρο ή το εξωτερικό και να σχεδιάσουν από κοινού ένα καινοτόμο προϊόν ή υπηρεσία που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί επιχειρηματικά.

Για να ενημερωθείτε πιο αναλυτικά για τους στόχους του ΕΝ μπορείτε να πατήσετε εδώ, ενώ για να ενημερωθείτε πώς μπορείτε να ενταχθείτε στην εθελοντική ομάδα του ΕΝ μπορείτε να πατήσετε εδώ.

——————————————————————————————————————————–

IEEE Cyprus Entrepreneurs Network (EN) is going to join the celebration of the 5th IEEE Day, which is taking place every first Tuesday of October, and this year it has the theme of ‘Leveraging Technology for a Better Tomorrow’. For this purpose, EN’s organising committee in cooperation with the Research Promotion Foundation (RPF), are organising a Training Workshop for the Preparation of Successful Proposals for Horizon 2020, the European Union’s Framework Programme for Research and Innovation, with specific reference to Information and Communication Technologies.

The Workshop, which will be interactive, is aimed at young researchers and / or SMEs. The objective of the Workshop is to inform the participants of the opportunities provided by the EU in the framework of Horizon 2020, with specific reference to Information and Communication Technologies, and help them develop successful strategies for preparing Proposals.

The Workshop is going to take place on October 7, between 10:30 και 13:30, at Omega Conference room, in the new Wing of the European University of Cyprus, and is going to be held in Greek.

The Programme of the Workshop is the following:

10:15 – 10:30  Registration
10:30 – 10:40  Greetings by Computer Science Lecturer at Cyprus College / European  University of Cyprus, Mr Athanasios Maimaris
10:40 – 11:00  Introduction by IEEE Cyprus Entrepreneurs Network (EN) Chair,  Anastasia Georgouli, about ΙΕΕΕ, ΙΕΕΕ Day and the Entrepreneurs  Network
11:00 – 11:10   Services Provided by the Research Promotion Foundation and the  National Contact Points of Cyprus for Horizon 2020, Litsa Kountouridou 
11:10 – 11:40  Horizon 2020, Lina Tsoumpanou

 • Structure
 • Funding Mechanisms
 • General Rules of Participation
 • Participant Portal
11:40 – 12:00  Coffee Break
12:00 – 13:00   Preparing Proposals for the Thematic Area Information and  Communication Technologies, Litsa Kountouridou

 • Partner Search
 • Submission Forms
 • Preparing the Budget
 • Hints and Tips for Successful Proposals
13:00 – 13:30  Closing and Networking Opportunity among Participants

The available positions for participating in the workshop are only 25 and the entry form can be submitted through the following link: http://bit.ly/1pRQRCO. In the registration we will keep strict priority order due to the limited places for participants.

Organisers

  Organisers photo

Supporter – Sponsor

Sponsors photo

 IEEE Cyprus Entrepreneurs Network (EN) was established in January 2013 and is a volunteer effort that aims to trigger entrepreneurship in Cyprus and help people interested in it to get networked and find valuable team members in order to create technological start-ups. More specifically it intends to bring together IEEE members and other professionals (non-members who are working or who are educated in an IEEE designated field – which are all fields of Engineering, Computer Sciences and Information Technology, Physical Sciences, Biological and Medical Sciences, Mathematics, Technical Communications, Education, Management, Law and Policy) in order to cooperate with electrical or electronic engineers in Cyprus and abroad, so that they come up with an innovative product or service that can be exploited commercially.

In order to find out all the goals and objectives of ΕΝ you can go here, and in order to learn how you can join ΕΝ’s volunteers’ team you can go here.