Επιχειρηματική Καινοτομία

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης σχετικά με τα νέα προγραμματα Επιχειρηματικής Καινοτομίας από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για την περίοδο 2014-2020. Επίσημη ενημέρωση υπάρχει στη σελίδα του ΥΕΒΤ: http://www.mcit.gov.cy

Μπορείτε να ενημερωθείτε και να συμμετέχετε για τις δραστηριότητες του IEΕΕ GOLD σχετικά με το θέμα, μέσω της ιστοσελίδας, η οποία θα ενημερώνετε ανάλογα με τις εξελίξεις.

  • Το ΙΕΕΕ GOLD σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην επόμενη συναντηση Δημόσιας Διαβούλευσης την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου από τις 6:00 μέχρι τις 9:00 Λευκωσία (ResArt, πλησίον της εκκλησίας των Αγίων Ομολογητών), η οποία θα δώσει έμφαση στη Δημιουργία Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών. Μέλη του συμβουλίου του ΙΕΕΕ GOLD θα παρευρεθούν επισης με σκοπο την εκπροσώπηση και ενημέρωση σχετικά με τις ευκαιρίες για Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τους νέους και όχι μόνο.

gold