Έκθεση Σταδιοδρομίας και Επιχειρηματικότητας – Πανεπιστήμιο Κύπρου

To IEEE University of Cyprus Student Branch συμμετέχει στην εκδήλωση  Ημέρες Σταδιοδρομίας και Επιχειρηματικότητας που διοργανώνει το Γραφείο Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και θα προώθησει το πρόγραμμα Action for Industry του IEEE Region 8. 25-26 Απριλίου 2018 | Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων | Πανεπιστημιούπολη Στην εκδήλωση μπορείς να μάθεις πώς να […]

Career fair at Frederick University

The School of Engineering at Frederick University is organizing a Career fair with the participation of over 30 companies related the to Electrical Engineering fields. The event is taking place on Tuesday 24th April between 17:00-20:00 at Frederick University Nicosia Campus. More info can be found here

Student Branches

University of Cyprus Student Branch European University Cyprus Student Branch University of Nicosia Student Branch Cyprus University of Technology Student Branch

Presentation of IEEE Cyprus Entrepreneurs Network (EN)’s main objectives

The IEEE Cyprus Entrepreneurs Network (EN)’s main objectives are the following: 1. Networking between IEEE members and other professionals (non-members working in an IEEE designated field) in Cyprus who are interested in entrepreneurship, from which possible cooperation and startups may come up. Regular meetings take place in the presence of […]

Volunteering for IEEE Cyprus Entrepreneurs Network (EN)

IEEE Cyprus Entrepreneurs Network (EN) was established in January 2013 and is a volunteer effort that aims to trigger entrepreneurship in Cyprus and help people interested in it to get networked and find valuable team members in order to create technological start-ups. More specifically it intends to bring together IEEE members and other professionals (non-members who are working […]

CyRIC summer internship positions

TDIP (pronounced Too-Deep) is CyRIC’s Summer Internship Programme, aimed to bring students close to cutting-edge technologies and equip them with key employability skills and experience via a hands-on project to boost their CV and portfolio. Who are you and is it for me? You are a highly-motivated tech-geek or tech-freak […]

PHOEBE summer internship positions through the IEEE Action for Industry

THE COMPANY PHOEBE Research and Innovation Ltd has been established in 2016 in Nicosia (Strovolos) and is already very active and efficient, based on the long experience of its founders. The company creates innovative solutions for energy-efficient systems’ monitoring, control and optimization, exploiting state-of-the-art research outcomes within industrial applications. Who we […]

Become an IEEE Member

When you join IEEE, you join a community of over 425,000 technology and engineering professionals united by a common desire to continuously learn, interact, collaborate, and innovate. IEEE membership provides you with the resources and opportunities you need to keep on top of changes in technology; get involved in standards […]

4W4U summer internship positions through the IEEE Action for Industry

THE COMPANY 4W4U is a newly founded ICT start up that will develop applications to disseminate information to local and international tourists.  4W4U will create mobile applications for iOS and Android devices with quality, performance and end user experience in mind. DESCRIPTION Our team will provide you the opportunity to learn […]