Έρευνες Υδρογονανθράκων εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κύπρου και Προοπτικές

Solon Kassinis
Venue: University House Anastasios
Leventis Building, Room B108,
University of Cyprus
Tuesday, July 10, 2012, 7-8 pm

Κύρια σημεία παρουσίασης:

 • Υδρογονάνθρακες (Προέλευση, Δημιουργία, Αναζήτηση, Παραγωγή)
 • Ιστορική Αναδρομή των Ερευνών για Αναζήτηση Υδρογονανθράκων στην Κύπρο
 • Ανακαλύψεις Φυσικού Αερίου στην ΝΑ Μεσόγειο
 • Νομοθετικό και Ρυθμιστικό Πλαίσιο για Έρευνες Υδρογονανθράκων στην Κύπρο
 • Γεωλογικά/Γεωφυσικά Δεδομένα
 • ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας
 • 1ος Γύρος Αδειοδότησης
 • Άδεια Έρευνας για το Τεμάχιο Αρ.12
 • Ανακάλυψη Φυσικού Αερίου στο Τεμάχιο Αρ.12
 • 2ος Γύρος Αδειοδότησης
 • Ενεργειακή Προοπτική της Κύπρου

Biography:
Solon Kassinis was born in Cyprus on April 15, 1952 and is married with 3 children. He has a degree in Chemical Engineering, degree in Business and diploma in Marketing and has worked for Sasol Ltd and Cyprus Petroleum Refinery. He is currently the Director of the Energy Service of the Ministry of Commerce, Industry and Tourism and is also acting as the Chairman of the Cyprus Institute of Energy and the Chairman of the Special Fund Committee for the promotion of the energy saving technologies and the utilization of the Renewable Energy Sources. Solon is also involved as the Negotiator in the Hydrocarbon Exploration –Exploitation applications and as a Member of the Board of Directors of the Cyprus Petroleum Refinery.

Light refreshments will be provided.
The presentation will be in Greek.