Παραχώρηση Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Πολυτεχνική Σχολή

Το Πανεπιστήμιο Frederick προσφέρει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Το Πρόγραμμα είναι δομημένο έτσι ώστε να ετοιμάζει τους σπουδαστές για επαγγελματική ανέλιξη με ευκαιρίες στους τομείς του σχεδιασμού, της έρευνας και της ανάπτυξης, αλλά και για περαιτέρω σπουδές σε διδακτορικό επίπεδο. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους από όλους τους κλάδους της μηχανικής.
Προσφέρονται τρεις διαφορετικοί τομείς εξειδίκευσης:

  • Συστήματα Επικοινωνιών
  • Συστήματα Ισχύος
  • Συστήματα Ελέγχου

Το Πανεπιστήμιο Frederick σε μια προσπάθεια να διευκολύνει τη φοίτηση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, αποφάσισε να παραχωρήσει:

Α. Υποτροφίες 30% στα μέλη του IEEE που θα εγγραφούν στο πιο πάνω αναφερόμενο Πρόγραμμα σπουδών το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Β. Μία υποτροφία 75% και δύο υποτροφίες 50%, τις οποίες μπορούν να διεκδικήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι για το πιο πάνω αναφερόμενο Πρόγραμμα σπουδών.

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων (για τις υποτροφίες 75% και 50%): 24η Αυγούστου 2018.
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων/αποφάσεων: 3η Σεπτεμβρίου 2018. Οι υποψήφιοι θα κριθούν από ειδική ακαδημαϊκή επιτροπή του Πανεπιστημίου βάσει:
– Ακαδημαϊκής επίδοσης πρώτου πτυχίου, άλλων πρόσθετων προσόντων
– Επαγγελματικής πείρας
– Οικονομικής κατάστασης

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 18 μήνες για πλήρη φοίτηση. Το Πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί και με μερική φοίτηση. Τα μαθήματα γίνονται στην Αγγλική γλώσσα. Οι ώρες των μαθημάτων είναι νυκτερινές 18:00-21:00.

Σημειώσεις
1. Τα πιο πάνω σχέδια υποτροφιών ΔΕΝ συντρέχουν μεταξύ τους ή με άλλα σχέδια υποτροφιών του Πανεπιστημίου Frederick. Στο φοιτητή/τρια θα παραχωρείται μόνο η μεγαλύτερη υποτροφία/ μείωση που δικαιούται.
2. Οι υποτροφίες ισχύουν νοουμένου ότι οι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια εισδοχής στο Πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του Προγράμματος, τον τρόπο διδασκαλίας, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και άλλων σχετικών θεμάτων, οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου (www.frederick.ac.cy), να απευθύνονται στα Γραφεία Εισδοχής σε Λευκωσία και Λεμεσό (τηλ. 22394394/25730975, email: info@frederick.ac.cy) ή στον συντονιστή του προγράμματος Αναπληρωτή Καθηγητή Δρ. Μάριο Λέστα (email: eng.lm@frederick.ac.cy)