Engineering Summer School (ESS2017)

«Γίνε Φοιτητής για Μια Βδομάδα!»

Στο Καλοκαιρινό Σχολείο Μηχανικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά θα πραγματοποιηθεί φέτος, στο Τμήμα Μηχανικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ο επιτυχημένος θεσμός του Καλοκαιρινού Σχολείου Μηχανικής (Engineering Summer School).

Το σχολείο απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία για μια βδομάδα να αποκομίσουν εμπειρίες φοιτητικής ζωής στους κλάδους της τεχνολογίας και της μηχανικής.

Οι μαθητές θα χωριστούν σε μικρές ομάδες και θα ασχοληθούν με το σχεδιασμό και υλοποίηση εφαρμογών μηχανικής όπως μικρά ρομπότ, μικροεπεξεργαστές, ηλεκτρονικά συστήματα επικοινωνίας, δίκτυα αισθητήρων, συστήματα αυτόματου ελέγχου, φωτοβολταïκά συστήματα, ανεμογεννήτριες, κρεμαστές γέφυρες, κ.α.

Το Καλοκαιρινό Σχολείο Μηχανικής προσφέρεται χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση.

Περισσότερες Πληροφορίες και Δήλωση Συμμετοχής εδώ

Digital Innovation with APIs

The IEEE supports  the following Open Seminar on Current International Technology Trends organized by CCS:

Presentation Title: Digital Innovation with APIs
Speaker: Saad Syed, Google
Date/Time: June 28th 2017 , 17:00-18:30 (16:30-17:00 Welcome Coffee & Registration )
Place: European University Cyprus, Room 208, 2nd, East Block

Free Admission – Registration is required

Open Seminars On Current International Technology Trends Series: Digital Innovation With APIs

APIs are the foundation for many Digital Native applications. Find out how this important capability will allow you to be more agile, build innovative new products/services and leverage the power of collaboration beyond your organization.

Saad Syed is the Regional Lead for Google Edge Southern EMEA. He is responsible for the Apigee API Management solution set in the region. He has worked extensively with many Leading institutions in the region on their Digital Transformation initiatives. Prior to Google Saad was the Regional Leader for Data Center at Cisco Systems for Middle East Turkey Russia and Africa.

Seminar Target Group

 • Innovators
 • Developers
 • Engineers
 • ICT Companies
 • Telecom Companies
 • Banks
 • Insurance Companies
 • Students And Professors

Free Admission – Registration is required
Digital Innovation with APIs -BROCHURE

IEEE International Energy Conference (ENERGYCON) 2018

ENERGYCON 2018 is the 5th IEEE International Energy Conference and will be held between 3-7 June 2018 at Limassol. It is organized by the IEEE Cyprus Section, the IEEE PES Cyprus Chapter, and the KIOS Research and Innovation Center of Excellence of the University of Cyprus, in partnership with IEEE Region 8.

ENERGYCON covers a broad range of electric power and energy systems topics and is open to contributions that are related to the theme “Towards Self-healing, Resilient and Green Electric Power and Energy Systems”.

ENERGYCON aims to attract scientists, professional engineers and engineering students from all over the world and give them the opportunity to present and publish their work, discuss, exchange ideas and knowledge as well as network for future collaborations. Accepted and presented papers will be published in the conference proceedings and appear in the IEEE Xplore Digital Library.

Important Dates
Paper Submission: 15 October 2017
Tutorials/Special Sessions proposals: 1 October 2017
Notification of Acceptance: 15 February 2018
Camera-Ready Papers: 01 April 2018

Website: http://www.energycon2018.org/
PDF Announcement: ENERGYCON 2018_Call for papers

Industrial IoT Quest

by gmichael

IEEE Region 8 in collaboration with GE Europe is hosting an Industrial IoT Quest, which is essentially a 1-month online competition taking place on a cloud-based platform open to all members in our Region. The winners of this competition will have the chance to make their own company and create new apps. Everybody that is taking part in this competition will receive training and valuable experience, so everybody will be a winner. This is another small step towards getting IEEE closer to industry.

More info: http://iiotquest.bemyapp.com/

Open-source model and how to get involved

This Thursday 23 March 2017, the Computer Science Society of University of Nicosia co-organizes with IEEE UNic, the event The Open-Source Model – How to get Involved.

The main supporters of the event is ACM Cyprus and IEEE Cyprus.

The event will take place at room M208 from 18:00 to 20:00.

The speaker is the Chairman of ACM Cyprus Chapter, Dr. Gjermundrod Kjell Harald.

In this talk the open-source model of software development will be presented. A short history of this community with the key participants (like Richard Stallman and Linus Torvalds) will be overviewed along with various examples of open-source licenses (e.g. GNU General Public License, BSD, etc.). In addition, ways on how you as a student can get involved in the open-source community and what is expected of its members will be discussed.

Coffee and pastries will be available for the participants as well as IEEE “swags”.

University of Nicosia – Summer Engineering School 2016

by

Γίνομαι Φοιτητής για Μια Βδομάδα!
11/7/2016 μέχρι 15/7/2016
Σχολή Επιστημών και Μηχανικής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δωρεάν Συμμετοχή
Μέσω του προγράμματος αυτού, ο μαθητής του Λυκείου θα έχει την ευκαιρία να ζήσει για μια βδομάδα τις εμπειρίες που ζει καθημερινά ένας φοιτητής στους κλάδους της Τεχνολογίας και Μηχανικής.

Οι μαθητές θα χωριστούν σε μικρές ομάδες όπου θα ασχοληθούν με τον σχεδιασμό και υλοποίηση κατασκευών, π.χ. μικρά robot, ραδιόφωνο, πομπό σήματος, αυτόματα συστήματα ελέγχου, φωτοβολταïκά συστήματα, γέφυρες, κ.α. Οι κατασκευές αυτές θα γίνουν με την βοήθεια των καθηγητών του τμήματος μηχανικής χρησιμοποιώντας λογισμικά σχεδιασμού και όργανα μετρήσεων.

Οι μαθητές θα δραστηριοποιηθούν για μια βδομάδα σε ένα περιβάλλον υψηλής τεχνολογίας όπου θα αποκτήσουν συγκεκριμένες γνώσεις και εμπειρίες όσο αφορά τον κλάδο της μηχανικής. Θα έχουν επίσης την ευκαιρία να ρωτήσουν και να μάθουν από τους καθηγητές του τμήματος θέματα σχετικά με το μέλλον της τεχνολογίας και μηχανικής, προοπτικές του κλάδου, συναφή επαγγέλματα, έρευνα και καινοτομία, κ.α.

Το πρόγραμμα θα λάβει χώρα στο κτήριο Research & Technology του Πανεπιατημίου Λευκωσίας – Αίθουσα  A12

Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής

BIG DATA AND COGNITIVE COMPUTING IN HEALTHCARE: WEATHERING THE PERFECT STORM

by Jake T.

The IEEE Cyprus Section is organizing a lecture for:

“BIG DATA AND COGNITIVE COMPUTING IN HEALTHCARE: WEATHERING THE PERFECT STORM”

Distinguished Lecturer: Professor M. Reumann – IBM Research – Zurich Laboratory
Tuesday, 19th April 2016, 18:30-20:00, University of Cyprus, Room 148, Faculty of Pure and Applied Sciences (FST-01), 1 University Avenue, 2109 Nicosia, Cyprus (directions).

The lecture is under the auspices of the Cyprus Medical Association

Cyprus Medical Association

Abstract: Big data in healthcare is experiencing the perfect storm: The volume is increasing exponentially with accelerating speed, the variety of data ranges from multi-omics information to lifestyle measures with the help of mobile devices backed by cloud infrastructures. State of the art analytical methods are generally limited by computational approaches. Furthermore, the convergence of data analytics, sophisticated modelling approaches and cognitive computing gives promise to solve the big data challenges in healthcare and lifescience. Data analytics especially in todays ‘omics era yield results of large volumes given computational challenges are overcome. Sieving through the results requires expert and translational knowledge. Cognitive computing can play a significant role in making transparent results. Cognitive computing tools can be used to create hypotheses to guide experimental studies but also as prior knowledge that drives data analytics. The increasing amount of data requires a larger amount of computation that can at some point only be tackled using supercomputers. In biophysical modelling we have already shown how the computational challenge can be overcome using high performance computing systems. The sophistication of computer modelling of biophysical processes has made the transition from basic research to translational science and medicine. It is feasible today that data in healthcare will be augmented by simulation of biophysical models tailored to each patient. Cognitive computing is a promising path to make the analytical results transparent. The IBM WatsonTM technology allows analysis results to be represented within a global context of accumulated knowledge of published literature. To view data and analysis in that global context will not only enable verification of results, but also helps accelerate discovery and identification of, for example, new targets in drug discovery. The combination of data-driven and knowledge-based analytics in a cognitive computing environment becomes a powerful way to create hypothesis and to limit the search space so that it can efficiently be tested using traditional laboratory methods. The IBM WatsonTM technology allows one to find “the needle in the haystack” of today’s big data challenge. Hence, the power of big data can only be unleashed by embracing new approaches in data-driven analysis within a cognitive computing environment. This creates a holistic view that places big data analytics into the context of the accumulated knowledge of the scientific community.

A short biography of the speaker:

Matthias Reumann

Matthias Reumann – Biography Matthias Reumann (1978) received the Masters of Engineering in Electronics with the Tripartite Diploma from the University of Southampton, UK, in 2003 and continued his PhD studies at the Karlsruhe Institute of Technology with Prof. Olaf Doessel at the Institute for Biomedical Engineering, Universitaet Karlsruhe (TH). Reumann focused on translational research in cardiac models and his PhD with summa cum laude in 2007. The research was awarded with two prestigious research awards by both clinical and biomedical professional societies. Reumann continued research in multi-scale systems biology at the IBM T. J. Watson Research Center, Yorktown Heights, NY. His work focused on creating high resolution heart models that scale on supercomputers that yielded several high profile publications in Science Translational Medicine, the Journal of the American College of Cardiology and Supercomputing. He expanded his research interest to Genomics in 2010 at the IBM Research Collaboartory for Lifesciences – Melbourne, investigating higher order interaction of single nucleotide polymorphisms in breast and prostate cancer in collaboration with Prof. John Hopper. In 2011, Reumann build up and the healthcare research team at the IBM Research – Australia laboratory with focus areas in healthcare analytics, medical image processing and genomics. The goal in genomics was to bring next generation sequencing into a production environment in a public health microbiology diagnostic unit. Reumann moved back to Europe in December 2013 and joined the IBM Research – Zurich laboratory where his research focusses on sustainable, resilient health systems research to bridge the divide from bench to bedside to society. Reumann is associate editor of the IEEE Journal on Translational Engineering in Health and Medicine, Senior Member of the IEEE and has served on the Administrative Committee of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society from 2009 – 2013 as well as on the IEEE Technical Advisory Board form 2011 – 2012. His research is mentioned in editorials and reviews and has received numerous awards.

Αδειοδότηση Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα

by Jake T.
Αδειοδότηση Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα

Ο Όμιλος Πληροφορικής Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με τον Όμιλο Νομικής Πανεπιστημίου Κύπρου και την υποστήριξη του Κυπριακού Τομέα IEEE και Κυπριακού Σύνδεσμου Πληροφορικής σας προσκαλούν στην εκδήλωση με τίτλο “Αδειοδότηση Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα”.

Τις παρουσιάσεις* θα πραγματοποιήσουν:

 • κα. Γεωργία Χαραλάμπους – Researching assosiate at SEIT Lab of Computer Science Department
 • κα. Αθανασίου Γεωργία – Φοιτήτρια Τμήμα Νομικής
 • κα. Τζαγκαράκη Ιωάννα – Φοιτήτρια Τμήμα Νομικής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το σεμινάριο αυτό έχει ως στόχο την ενημέρωση του κοινού τόσο στον τομέα της πληροφορικής όσο και στο τομέα της νομικής για την αδειοδότηση λογισμικού ανοιχτού κώδικα (Open Source Software Licensing). Συνοπτικά, θα παρουσιαστούν τα οφέλη και πλεονεκτήματα της χρήσης των αδειών αυτών, θα προβληθούν οι πιό γνωστές άδειες MIT, GPL, LGPL κλπ. ενώ παράλληλα θα δοθεί μια νομική επισκόπηση όσο αφορά τις GPL v2 & v3. Οι παρουσιάσεις θα γίνουν από μέλη ερευνητικών ομάδων του Πανεπιστημίου Κύπρου, των τμημάτων πληροφορικής και νομικής.

* Η συζήτηση θα γίνει στα Ελληνικά και η συμμετοχή είναι δωρεάν

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Τρίτη, 12/04/2016 | ώρα 18:15-19:30

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΚΟΔ03 Αίθουσα 101, Πανεπιστημιούπολη Πανεπιστημίου Κύπρου, Αγλαντζιά. (Link)

Αδειοδότηση Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα

ANNUAL GENERAL MEETING of the IEEE CYPRUS SECTION

Dear Members

The Annual General Meeting of the IEEE Cyprus Section will take place on Thursday, 11th of February 2016, 16:00-18:00, at the European University Cyprus, (room 102), in Nicosia.

The agenda of the meeting includes:

. Past Chairman’s review of the activities of the section for 2014-2015
. Past Treasurer’s presentation of the Accounts for 2014-2015
. Presentation of the new Executive Committee 2016-2017 and the program and activities for 2015-2016 by the New Chairman.
. General discussion of the program and the activities for 2015-2016.
. MELECON 2016.

The new IEEE CYPRUS SECTION Executive Committee for 2016-2017 is:

CHAIR Nicos Michaelides
VICE CHAIR Elias Kyriakides
VICE CHAIR Constandinos Mavromoustakis
SECRETARY Katerina Papanicolaou
TREASURER Nicholas Flourentzou
MEMBER Haris Pavlides
MEMBER Vasos Vassiliou
MEMBER Stavros Iezekiel
MEMBER Soulla Louca
MEMBER George Michael
MEMBER Michalis Michaelides
MEMBER Anastasia Georgouli
MEMBER Agathoklis Papadopoulos

Coffee and snacks will be offered.

Regards,